Thecoindesk | Crypto market for the smart money

ApeCoin giảm hơn 70% sau khi ra mắt Otherside

Sự kiện Otherdeed đầy tai tiếng của Ape đã gây thiệt hại đáng kể lên tỷ giá đồng tiền này làm dấy câu hỏi giữa cộng đồng crypto về tiện ích và giá trị thật sự của đồng stablecoin này.

Comment Subcibe