ApeCoin DAO sẽ ra mắt nền tảng giao dịch NFT tùy chỉnh cho Apes và Otherdeeds

ApeCoin DAO sẽ ra mắt thị trường NFT tùy chỉnh cho Apes và Otherdeeds, trong đó giao dịch Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club, Bored Ape Kennel Club và Otherdeed NFT. Chợ NFt sẽ tôn trọng tiền bản quyền của người sáng tạo và trả lại một nửa phí của người bán trong mỗi giao dịch cho cộng đồng ApeCoin DAO.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr