Animoca Brands Japan đầu tư vào công ty giải trí toàn cầu Rainshine Global

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Animoca Brands Japan đã đầu tư vào công ty giải trí toàn cầu Rainshine Globalcó với số tiền không được tiết lộ. Rainshine Global là một công ty giải trí có trụ sở tại Delaware, tập trung vào nội dung Web3 và hoạt động ở Ấn Độ, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Trung Đông và Đông Nam Á. Hai bên sẽ cùng nhau quảng bá tài sản trí tuệ (IP) của Nhật Bản ra thị trường toàn cầu. Ngoài ra, IP hoạt hình gốc trong thư viện nội dung của Rainshine Global sẽ được đưa đến Nhật Bản.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr