Andre Cronje so sánh PoW, PoS và Lachesis: Fantom là blockchain duy nhất có sub-second finality

Andre Cronje đã đăng một bài so sánh Time Ordering (sắp xếp thời gian), PoW, PoS và Lachesis (cơ chế đồng thuận của Fantom), nói rằng sự đồng thuận của Fantom có ​​thể mở rộng theo chiều ngang. Với việc giới thiệu nhiều người tham gia hơn, độ phức tạp của giao tiếp vẫn không thay đổi cũng như thứ tự thời gian không đổi, đó là lý do tại sao họ tin rằng Fantom là chuỗi khối duy nhất có sub-second finality.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr