Anchorage Digital sa thải 20% nhân viên

Anchorage Digital sẽ sa thải 75 nhân viên, chiếm tỷ lệ khoảng 20%. Đây là nền tảng tiền điện tử tổ chức và công ty mẹ của ngân hàng kỹ thuật số Anchorage tại Hoa Kỳ.

Việc sa thải Anchorage diễn ra sau một loạt các công ty tiền điện tử khác bao gồm DapperLabs, Immutable và Polygon, những công ty đã sa thải nhân viên trong năm nay. Quay trở lại tháng 4 năm ngoái, CoinDesk ước tính rằng gần 30.000 việc làm đã bị cắt giảm bởi các công ty tiền điện tử.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr