Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Amsterdam có kế hoạch tung ra tiền kỹ thuật số trong vòng 4 năm tới

Amsterdam có kế hoạch tung ra đồng tiền kỹ thuật số của mình trong vòng 4 năm tới. Tuy nhiên, những doanh nhân địa phương mong muốn thúc đẩy nền kinh tế của Amsterdam sẽ chỉ chấp nhận tiền fiat của quốc gia.

Comment Subcibe