Ambcrypto: Lido Finance sẽ có những bước phát triển vượt bậc

Các chuyên gia của Ambcrypto dự đóan Lido Finance sắp tới sẽ có những phát triển vượt bậc bởi giao thức này vừa đưa ra đề xuất để đa dạng hóa kho quỹ với DragonFly.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr