Ambcrypto: Hơn 80% mức tăng trưởng của NEAR biến mất

So với mực tăng trưởng tính từ cuối năm 2020 thì đợt sụt giảm mạnh trong năm nay của thị trường tiền điện tử đã khiến NEAR giảm hơn 80% tổng mức tăng trưởng của blockchain này.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr