AmazingDoge NFT có khối lượng giao dịch trong 24H cao nhất Binance NFT

Binance NFT ra mắt AmazingDoge "Blind Box" NFT vào ngày 10/7 và khối lượng của bộ sưu tập này nhanh chóng vươn lên top 1 với lượng giao dịch hơn 170.000 đô la.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr