Thecoindesk | Crypto market for the smart money

AMA được tổ chức bởi BSC News và MeliGames

BSC News sẽ cùng MeliGames tổ chức AMA vào thứ Ba, ngày 2 tháng 11 lúc 2AM UTC. Dành cho những người tham dự sự kiện lần này, chương trình còn tổ chức GiveAway - Phần thưởng dành cho người thắng cuộc là 50 USD bằng cách đặt câu hỏi trong thời gian phát trực tiếp

Comment Subcibe