Alchemy Pay hoàn thành khoản tài trợ 10 triệu USD

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Alchemy Pay, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mã hóa có trụ sở tại Singapore, thông báo hoàn thành khoản tài trợ 10 triệu USD với mức định giá 400 triệu USD. Vòng tài trợ này do DWF Labs dẫn đầu và số tiền này sẽ được sử dụng để mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty ở Hàn Quốc.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr