Alameda đã gửi hơn 5 triệu FTT đến địa chỉ của thanh toán viên, với số dư hiện tại khoảng 174 triệu đô la Mỹ

Vào lúc 07:05 hôm nay, địa chỉ ví Alameda Research đã gửi hơn 5 triệu FTT (khoảng 9,3 triệu đô la Mỹ) đến ví của thanh toán viên. Số dư hiện tại là khoảng174 triệu đô.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr