Aave đề xuất ra mắt Stablecoin được gọi là GHO

Aave đã tiết lộ kế hoạch tung ra một loại tiền ổn định (Stablecoin) phi tập trung gọi là GHO và đang tùy thuộc vào sự chấp thuận của cộng đồng DAO.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr