Huobi hợp tác chiến lược với Gala Games

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Huobi đã công bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Gala Games trong việc phát triển hệ sinh thái Web3. Mục đích của sự hợp tác này giữa hai bên là cùng nhau đầu tư và ra mắt những dự án trong hệ sinh thái Gala Games, đồng thời sẽ cùng nhau xây dựng hệ sinh thái, liên kết thương hiệu, phát triển dự án và đồng thuận cộng đồng.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr