85,4% xác suất Fed tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 12

Theo tin tức ngày 17/11, xác suất Fed tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 12 lên phạm vi 4,25% – 4,50% là 85,4%.

Xác suất tăng lãi suất 75 điểm cơ bản là 55,9%, xác suất tăng lãi suất tích lũy 100 điểm cơ bản là 39,1% và xác suất tăng lãi suất tích lũy 125 điểm cơ bản là 5,1%.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr