84% giao dịch Ethereum NFT trong tuần đầu tiên của tháng 3 diễn ra trên Blur

Theo ghi nhận của Thecoindesk, dữ liệu từ TheBlock cho thấy 84% các giao dịch NFT mạng Ethereum diễn ra trên nền tảng giao dịch NFT Blur trong tuần đầu tiên của tháng 3, vượt mức cao 68% trong tháng 2 và 43% trong tháng 1. Điều này có nghĩa là chỉ trong hơn hai tháng, Blur đã tăng gần gấp đôi thị phần, vượt qua đối thủ OpenSea.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr