77% số người được hỏi mua NFT vì tiện ích và lợi nhuận dài hạn

Theo một cuộc khảo sát do CoinGecko thực hiện, tiện ích và lợi nhuận dài hạn đã được liệt kê là những lý do hàng đầu để mua NFT. Báo cáo cho thấy rằng hầu hết mọi người cân nhắc tiện ích do dòng NFT cung cấp và lợi ích của việc giữ token trước khi mua, với hơn 77% số người được hỏi nói rằng trong số 11 người được liệt kê, việc sử dụng NFT cho “Chức năng” mong đợi của họ có một mức độ nhất định. tầm quan trọng trong các lý do mua NFT. Tuy nhiên, 15,7% trả lời rằng họ “trung lập” về tiện ích và 6,7% cho rằng nó “không quan trọng” trong quá trình ra quyết định trước khi mua NFT.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr