Menu

5696 ETH được thêm vào các hợp đồng Ethereum 2.0 trong 24h qua

Theo Mars Financial News, các dữ liệu của các bậc thầy về Chuỗi đám mây Ouke cho biết tính đến 10:30 ngày hôm nay, địa chỉ hợp đồng ký gửi Ethereum 2.0 đã nhận được 7.944.300 ETH, chiếm 6,77% nguồn cung Ethereum hiện tại, và đã ghi nhận được thêm 5696ETH trong 24 giờ qua.

 

0 Bình luận