Thecoindesk | Crypto market for the smart money

5 sàn giao dịch crypto lớn của Hàn Quốc thành lập cơ quan đàm phán chung DAXA

5 sàn giao dịch tiền mã hóa lớn của Hàn Quốc (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax) đã thành lập “Cơ quan tư vấn chung về trao đổi tài sản kỹ thuật số (DAXA)” vào ngày hôm nay và ký một thỏa thuận hợp tác. 

Comment Subcibe