34% game thủ muốn sử dụng tiền mã hóa trong Metaverse

Theo Globant, 34% game thủ quan tâm đến việc thực hiện các giao dịch tiền mã hóa trên Metaverse, trong khi 16% đã mua NFT trong trước đó.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr