Thecoindesk | Crypto market for the smart money

23/06: Top 10 GameFi có lượng người dùng nhiều nhất trong 24h qua

Theo dữ liệu mới nhất từ DappRadar, top 10 dự án GameFi có lượng người dùng cao nhất 24h qua có tới 9 trên 10 dự án đều ghi nhận giảm. 2 dự án giảm nhiều nhất là Alien Worlds ở đầu bảng và PlayMining ở top 7, lần lượt là 10,23% và 10,75%, còn 198,11k lượt và 23,14k lượt. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của dự án mới ở top 10 là Arc8 by GAMEE, giảm 5,82% với 14,09k lượt.

Comment Subcibe