$20M Solana sắp được unlock

Ngày 07/01 sẽ có 1.816.357 $SOL (khoảng $20M) được unlock. Trong đó, 512.421 $SOL được trả cho Alameda Research.

Những ngày gần đây Solana đang có dấu hiệu hồi phục sau những lời động viên từ CEO của Ethereum. Tuy nhiên, việc sắp được unlock sẽ gây ra áp lực xả lớn.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr