20 dự án airdrop tiềm năng A16z đầu tư

spot_imgspot_img

Andreessen Horowitz (a16z), được thành lập tại Silicon Valley vào năm 2009 bởi Marc Andreessen và Ben Horowitz, là một công ty venture capital hỗ trợ các doanh nhân táo bạo xây dựng tương lai thông qua công nghệ. Đầu tư Seed to VC vào các công ty công nghệ late-stage trong lĩnh vực sinh học + chăm sóc sức khỏe, người tiêu dùng, tiền điện tử, doanh nghiệp, công nghệ tài chính, trò chơi và các công ty xây dựng sự năng động của nước Mỹ. a16z quản lý 33,3 tỷ đô la tài sản trên nhiều quỹ.

Theo thống kê thông tin công khai, a16z đã đầu tư vào hơn 90 công ty hoặc dự án trong lĩnh vực Web3, bao gồm hầu hết các track của web3 như là public chain, Layer 2, DeFi, NFT, game, Metaverse. Dưới đây là 20 dự án tiềm năng được a16z đầu tư vào:

1)Aleo

Aleo đạt được điều này vì nó sử dụng một hệ thống phi tập trung và mã hóa zero-knowledge để bảo vệ dữ liệu người dùng trên mạng. Về cốt lõi, Aleo hướng đến việc cung cấp cho người dùng và nhà phát triển ứng dụng khả năng tính toán không giới hạn với quyền riêng tư tuyệt đối.

Bằng cách xây dựng Aleo trở thành chuỗi khối riêng tư, mã nguồn mở và được xây dựng cho web mặc định, Aleo chắc chắn nắm giữ vị trí duy nhất có thể giải quyết những thiếu sót trong việc áp dụng blockchain. Với Aleo, người dùng có thể truy cập vào thế giới các dịch vụ web được cá nhân hóa thực sự mà không phải từ bỏ quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình.

a16z đã tham gia vòng Series B trị giá 200 triệu đô la của Aleo vào tháng 2 năm 2022, kể từ đó đã dẫn đầu vòng 28 triệu đô la tiếp theo của Aleo

Twitter chính thức: https://twitter.com/AleoHQ

Trang web chính thức: https://www.aleo.org/

2) Aptos

Aptos là một dự án L1 blockchain độc lập mới nhằm hiện thực hóa tầm nhìn về việc cung cấp blockchain có sẵn và an toàn nhất trên thế giới.

Invesstor: a16z đã dẫn đầu vòng này, với sự tham gia Binance lab Tiger Global, Katie Haun, PayPal Ventures, Multicoin Capital, Three Arrows Capital, FTX Ventures, Coinbase Ventures, v.v.

Aptos, một dự án chuỗi công khai mới được thành lập bởi các cựu nhân viên của Diem, hiện đã hoàn thành khoản tài trợ chiến lược trị giá 200 triệu đô la Mỹ, do a16z đứng đầu, với sự tham gia của Tiger Global, Katie Haun, PayPal Ventures, Multicoin Capital, Three Arrows Capital , FTX Ventures và Coinbase Ventures và những người khác.

Binance Venture Capital và innovation incubator Binance Labs đã đầu tư chiến lược vào Aptos Labs. Cả hai sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau để xây dựng hệ sinh thái Aptos bằng việc phát triển, đánh giá mã, xây dựng cơ sở hạ tầng và hackathons…

Trang web chính thức: https://aptoslabs.com/

Trang web chính thức Twitter: https://twitter.com/aptoslabs

Thông tin team: https://www.linkedin.com/company/aptoslabs/

Blog chính thức: https://aptoslabs.medium.com/

3) Matter Labs

Matter Labs là nhóm phát triển mạng 2 layer Ethereum dựa trên ZK Rollup zkSync.

a16z đã dẫn đầu vòng Series B trị giá 50 triệu đô la của nó vào tháng 11 năm 2021.

Trang web chính thức: https://matter-labs.io/

Twitter chính thức: https://twitter.com/the_matter_labs

4) Eco

Đây là một ứng dụng tài chính cho phép người dùng nhận được tiền lãi tiết kiệm và giảm giá tiêu dùng bằng cách hợp tác với các tổ chức lưu ký tài sản mã hóa tuân thủ.

a16z dẫn đầu vòng cấp vốn trị giá 26 triệu đô la của Eco đã kết thúc vào tháng 3 năm 2021.

Trang web chính thức: https://eco.com/

Twitter chính thức: https://twitter.com/eco

5) Entropy

Entropy là một giao thức lưu ký tiền điện tử phi tập trung sử dụng mật mã dựa trên tính toán của nhiều bên để cung cấp cho người dùng cách gửi và chi tiêu tiền điện tử trên bất kỳ blockchain nào vào bất kỳ lúc nào.

a16z đã dẫn đầu vòng tài trợ trị giá 25 triệu đô la, kết thúc vào tháng 6 năm 2022.

Trang web chính thức: https://entropy.xyz/

Twitter chính thức: https://twitter.com/entropydotxyz

6) Iron Fish

Iron Fish là một mạng blockchain bảo mật nhằm mục đích trở thành lớp bảo mật chung all chain.

Trang web chính thức: https://ironfish.network/careers/

Twitter chính thức: https://twitter.com/ironfishcrypto

Testnet: https://testnet.ironfish.network/about

7) Syndicate

Đây là nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng DAO cho phép người dùng tạo DAO đầu tư và những người tham gia đưa ra quyết định đầu tư thông qua quản trị.

a16z đã dẫn đầu vòng Series A trị giá 20 triệu đô la của Syndicate vào tháng 8 năm 2021 và tham gia vào vòng 6 triệu đô la vào tháng 5 năm 2022.

Trang web chính thức: https://syndicate.io/

Twitter chính thức: https://twitter.com/SyndicateDAO

Tham gia Mainnet: https://app.syndicate.io/

8) Nova Labs

Nova Labs, trước đây gọi là Helium, là một mạng truyền thông phi tập trung, nơi người dùng có thể mua các thiết bị phần cứng của nó và kiếm phần thưởng token bằng cách vận hành các thiết bị phần cứng.

a16z đã dẫn đầu khoản tài trợ bán token trị giá 111 triệu đô la của Nova Labs vào tháng 8 năm 2021 và tham gia vào vòng tài trợ Series D trị giá 200 triệu đô la vào tháng 3 năm 2022.

Trang web chính thức: https://nova.xyz/

Twitter chính thức: https://twitter.com/novalabs_

9) XMTP

XMTP là một mạng nhắn tin tức thời được mã hóa, nhằm mục đích thiết lập một giao thức liên lạc riêng trong lĩnh vực được mã hóa để loại bỏ sự độc quyền của nền tảng và ngăn chặn thông tin vô ích như thư rác. Các sản phẩm của nó bao gồm hộp thư đến phi tập trung Zapmail, khi có sự cố với giao thức hoặc DApp Kế hoạch sẽ gửi tin nhắn trực tiếp đến ví tại thời điểm đó, v.v.

a16z đã dẫn đầu vòng Series A trị giá 20 triệu đô la của XMTP vào tháng 9 năm 2021.

Trang web chính thức: https://linktr.ee/xmtp

Twitter chính thức: https://twitter.com/xmtp_

10) Mysten Labs

Mysten Labs là một công ty cơ sở hạ tầng Web 3 được thành lập bởi các thành viên kỳ cựu của Novi Research và bộ phận R&D mã hóa của Facebook. Giám đốc điều hành Mysten, Evan Cheng lãnh đạo Novi và giúp phát triển blockchain Diem cùng với ngôn ngữ lập trình Move.

a16z đã dẫn đầu vòng Series A trị giá 36 triệu USD của Mysten Labs vào tháng 12 năm 2021.

Trang web chính thức: https://mystenlabs.com/

Twitter chính thức: https://twitter.com/mysten_labs

11) Alchemy

Alchemy là một giao thức cơ sở hạ tầng Web3 cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng dựa trên cloud cho các dự án Web3.

a16z đã dẫn đầu vòng Series C trị giá 250 triệu USD của Alchemy vào tháng 10 năm 2021 và tham gia vào vòng 200 triệu USD vào tháng 2 năm 2022.

Trang web chính thức: https://www.alchemy.com/

Twitter chính thức: https://twitter.com/AlchemyPlatform

12) Forte

Forte cung cấp các giải pháp blockchain cho các nhà xuất bản trò chơi và a16z đã tham gia vào khoản tài trợ Series A trị giá 185 triệu đô la Mỹ hoàn thành vào tháng 5 năm 2021, khoản tài trợ Series B trị giá 725 triệu đô la Mỹ thì vừa hoàn thành vào tháng 11.

Trang web chính thức: https://www.forte.io/

Twitter chính thức: https://twitter.com/forteplatform

13) Spruce

Spruce là một công ty xác thực danh tính kỹ thuật số có các sản phẩm chính bao gồm tài khoản Ethereum SIWE (Đăng nhập bằng Ethereum) và Kepler.

a16z đã dẫn đầu vòng cấp vốn Series A trị giá 34 triệu USD của Spruce vào tháng 4 năm 2022.

Trang web chính thức: https://spruceid.com/spruceid

Twitter chính thức: https://twitter.com/spruceid

14) Everyrealm

Everyrealm là một dự án metaverse nhằm định hình metaverse thông qua đầu tư, quản lý và phát triển tài sản, bao gồm NFT, bất động sản ảo, nền tảng metaverse, game và cơ sở hạ tầng, v.v.

a16z đã dẫn đầu vòng Series A trị giá 60 triệu đô la vào tháng 2 năm 2022.

Trang web chính thức: https://everyrealm.com/

Twitter chính thức: https://twitter.com/everyrealm

15) Phantom

Phantom là một ứng dụng ví sinh thái Solana, bao gồm ví plug-in trình duyệt và ví di động.

a16z đã dẫn đầu vòng gọi vốn trị giá 9 triệu đô la của Phantom vào tháng 7 năm 2021 và tham gia vào vòng gọi vốn trị giá 109 triệu đô la vào tháng 2 năm 2022.

Trang web chính thức: https://phantom.app/

Twitter chính thức: https://twitter.com/phantom

16) LayerZero

LayerZero là một giao thức có khả năng tương tác Cross-chain. Cầu nối cross-chain LayerZero có tên là Stargate sở hữu tổng volume khóa hơn 4 tỷ đô la trong vòng ba tuần kể từ khi ra mắt.

a16z đã dẫn đầu vòng tài trợ Series A+ trị giá 135 triệu USD của LayerZero vào tháng 3 năm 2022.

Trang web chính thức: https://layerzero.network/

Twitter chính thức: https://twitter.com/LayerZero_Labs

17) World Coin

Worldcoin là một loại tiền tệ toàn cầu nhằm tạo ra một mạng kết nối nhiều người hơn thông qua tiền điện tử. Dự án Worldcoin đã tạo ra một thiết bị có tên là Orb, sử dụng công nghệ sinh trắc học để ghi lại hình ảnh của mắt mọi người, chuyển đổi chúng thành một mã kỹ thuật số ngắn và phát hành một phần Worldcoin nhất định.

a16z đã tham gia vào khoản tài trợ 25 triệu đô la Mỹ của Worldcoin hoàn thành vào tháng 6 năm 2021. Ngoài ra, theo các nguồn trích dẫn của The Information, Worldcoin có kế hoạch huy động 100 triệu đô la Mỹ vào tháng 3 năm 2022 và a16z cũng sẽ tham gia vào khoản đầu tư này.

Trang web chính thức: https://worldcoin.org/

Twitter chính thức: https://twitter.com/worldcoin

18) Kosen Labs

Kosen Labs là một nhóm gồm các nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo trước đây của Google DeepMind, nhằm mục đích cung cấp các giải pháp thanh khoản cho DEX thông qua AI.

a16z dẫn đầu vòng hạt giống trị giá 5 triệu USD của Kosen Labs vào tháng 11 năm 2021.

Trang web chính thức: https://www.kosen.ai/

Twitter chính thức: https://twitter.com/kosenlabs

19) MEM

Mem Protocol, một startup xây dựng các công cụ Web 3 cho mạng xã hội, nhằm mục đích tạo ra một đặc tả dữ liệu được tiêu chuẩn hóa và một bộ hoạt động chung bằng cách xây dựng một giao thức truyền thông xã hội phi tập trung về “chủ quyền dữ liệu” để cho phép các cá nhân kiểm soát việc thu thập thông tin cá nhân của họ. a16z đã dẫn đầu vòng cấp vốn trị giá 3,1 triệu USD của Mem Protocol kết thúc vào tháng 11 năm 2021.

Trang web chính thức: https://mem.co/

Twitter chính thức: https://twitter.com/memprotocol

20) Metatheory

Metatheory là một công ty giải trí dựa trên công nghệ được thành lập bởi Kevin Lin, người đồng sáng lập Twitch. Metatheory đã được ra mắt vào quý 3 năm ngoái. Nó cam kết trở thành một nền tảng để xây dựng trò chơi Web3, nội dung tương tác và mạng xã hội. Nó sẽ phát hành NFT, game và content trong năm nay. Nó có kế hoạch ra mắt miễn phí trò chơi và Play-and-Earn trong cơ chế quý IV. a16z đã dẫn đầu vòng cấp vốn Series A trị giá 24 triệu USD của Metatheory vào tháng 5 năm 2022.

Trang web chính thức: https://metatheory.gg/about

Twitter chính thức: https://twitter.com/DuskBreakers

Trên đây là tổng hợp cá nhân về các dự án tiềm năng chưa phát hành của a16z, không phải gợi ý đầu tư, bạn nào quan tâm có thể chú ý thêm.

Bài viết liên quan

GỬI PHẢN HỒI

Vui lòng để lại bình luận!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đọc nhiều nhất

spot_img

Subscribe

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

- Browse free from up to 5 devices at once