Thecoindesk | Crypto market for the smart money

19/06: Top 10 DeFi có lượng người dùng nhiều nhất trong 24h qua

Theo dữ liệu mới nhất từ DappRadar, top 10 DeFi có lượng người dùng cao nhất 24h qua hầu như đều ghi nhận tăng trưởng, với dự án tăng nhiều nhất là MetaMask Swap ở vị trí thứ 9 đạt 38,39% với 5,92k lượt. Dự án Biswap ở cuối bảng cũng có mức tăng khá cao so với các đối thủ cùng bảng, với 32,62% tăng trưởng đạt 5,08k lượt. 3 dự án hàng đầu trong danh sách vẫn là PancakeSwap (+1,12%, 191,3k), Orca (+5,90%, 72,38k) và dự án duy nhất giảm: GoodDollar (-2,51%, 42,15k).

Comment Subcibe