Thecoindesk | Crypto market for the smart money

0xSifu đã ra mắt Token SIFU cùng tên và đã triển khai một nhóm thanh khoản trên Uniswap V3

Cựu Giám đốc tài chính 0xSifu của Frog Nation gần đây đã ra mắt Token "SIFU" cùng tên và đã triển khai nhóm thanh khoản SIFU / ETH trên Uniswap V3. Theo dữ liệu của Etherscan, ngoài nhóm thanh khoản Uniswap V3, tổng trong số 5 người nắm giữ SIFU. Tỷ giá hối đoái hiện tại của SIFU sang ETH là 26,7521 và mục đích cụ thể của SIFU không rõ ràng. Theo tin tức trước đó, Frog Nation CFO 0xSifu bị phát hiện có liên quan đến sàn giao dịch lừa đảo QuadrigaCX.

Comment Subcibe