0x tích hợp tính thanh khoản của Kyber Network trên Ethereum và Polygon

Theo ghi nhận của Thecoindesk, giao thức giao dịch phi tập trung 0x Protocol đã tích hợp KyberSwap Elastic, một công cụ tổng hợp DEX thuộc Kyber Network, để cung cấp tính thanh khoản cho các giao dịch trên Ethereum và Polygon. Điều này có nghĩa là người dùng 0x hiện có thể tiếp cận thanh khoản của KyberSwap.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr