Thecoindesk | Crypto market for the smart money

0,15% giao dịch tiền điện tử năm 2021 có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp

Số lượng giao dịch tiền điện tử liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp là tương đối nhỏ. Chỉ 0,15% giao dịch tiền điện tử có liên quan đến các hoạt động như tội phạm mạng, rửa tiền và tài trợ khủng bố vào năm 2021.

Comment Subcibe