33 C
Ho Chi Minh
Friday, November 24, 2017
Loại CoinLoại máyNguồnPriceCọcNote
SHA256
BTC
BCH
Nicehash
...
S9 13.5Ths
Giao ngay
Không nguồn62trTrả đủHết hàng
Nguồn APW+65tr
S9 13.5Ths
(11-20/01/18)
Không nguồn41.5tr30tr100 máy đang bán
Nguồn APW+44.5tr
S9 13.5Ths
(21-31/01/18)
Không nguồn39.5tr30tr200 máy đang bán
Nguồn APW+42.5tr
Scrypt
Litecoin
Nicehash
L3+ 504Mhs
Giao ngay
Không nguồn66trTrả đủHết hàng
Nguồn Asic68.5tr
Nguồn APW+69tr
L3+ 504Mhs
(21-29/12)
Không nguồn45tr40tr60 máy đang bán
Nguồn Asic47.5tr
Nguồn APW+48tr
A4+ 580Mhs
(15-20/11)
Không nguồn65tr50tr300 máy sắp bán
Nguồn Asic67.5tr
Nguồn APW+68tr
L21 580MhsGiao ngay62trTrả đủSắp bán
X11
Dashcoin
D3 19.3Ghs
(Giao ngay)
Không nguồn47trTrả đủĐang bán
Nguồn APW+50tr
D3 19.3Ghs
(23-30/11)
Nguồn APW+50tr40trTạm dừng bán
X10 10Ghs
(Giao ngay)
Nguồn Asic#Trả đủChưa có hàng
X10 10Ghs
(15-20/11)
Nguồn Asic55tr40trHết hàng
X10 10Ghs
(15-20/12)
Nguồn Asic45tr30trTạm dừng bán
A5 30Ghs
(15-20/11)
Nguồn Asic100tr100trSắp bán
Ibelink 22Ghs
(25-30/11)
Nguồn Asic50tr40trSắp bán
DR100Pro 21Ghs
(Giao ngay)
Nguồn Asic50trTrả đủTạm dừng bán
Phụ kiệnNguồn AsicGiao ngay2.8trTrả đủĐang bán
Nguồn VGAGiao ngay2.8trTrả đủĐang bán
Nguồn Bitmain 10Giao ngay4trTrả đủĐang bán
Nguồn Bitmain 18Giao ngay4.2trTrả đủĐang bán
Nano Ledger SGiao ngay3trTrả đủĐang bán
LTC WifiGiao ngay3trTrả đủĐang bán
Giải thích:
1. Có hàng: Hàng có sẵn tại Thecoindesk
2. Không bán: Vì một số lý do Thecoindesk dùng để mining không bán
3. Chưa bán: Vì một số lý do giá nhập cao nên giá bán cao Thecoindesk chưa mang ra bán, hoặc thời gian giao hàng chưa chính xác
4. Tạm dừng bán: Có thể mở bán lại hoặc để chạy
5. Các dòng không bán hoặc không phù hợp lợi nhuận luôn là các dòng Thecoindesk khuyến cáo không mua nếu khách hàng thực sự muốn mua có thể tham khảo giá và liên hệ nhân viên kinh doanh và tự chịu trách nhiệm với quyết định mua của mình. Hãy xem như khách hàng có lý do khác để mua máy không phải vì lợi nhuận (nghiên cứu)
6. Các máy giao ngay có thể là máy mới hoặc máy đang sử dụng (đang chạy), liên hệ nhân viên kinh doanh để hỏi tình trạng máy.
7. Các máy báo đều đã bao gồm nguồn Asic (với máy tiêu thụ điện dưới 1200w) hoặc nguồn Bitmain (với máy tiêu thụ điện trên 1200w)
8. Thecoindesk không bán dòng nguồn server độ lại lý do dòng nguồn này khá ồn và tiêu thụ điện tốn hơn gần 100w.
Thông tin báo giá cụ thể vui lòng liên hệ 0961.586.586