Tin tức từ blockchain cho biết, một đề xuất pháp lý trong việc nghiên cứu sử dụng công nghệ blockchain cho cuộc bầy cử tại Maine, New England, Canada đã thất bại.

Báo cáo của CoinDesk vào tháng trước cho biết, thượng nghị sĩ Eric Brakey đã đề xuất thành lập ủy ban nghiên cứu xem công nghệ này có thể áp dụng cho quá trình bầu cử hay không.

Nếu được thông qua, các biện pháp này sẽ được nghiên cứu một cách nghiêm túc và đưa vào báo cáo trình lên chính quyền tiểu bang vào đầu tháng 12 tới.

Báo cáo chính thức từ ủy ban thượng viện, đề xuất này không được duyệt và tạm thời được lưu trữ trong hệ thống lập pháp của tiểu bang.

Mặc dù thất bại nhưng khái niệm bỏ phiếu dựa trên công nghệ Blockchain đã và đang được nhiều quốc gia quan tâm đặc biệt.

Hiện nay Hàn Quốc đã sử dụng công nghệ này trong một cuộc thăm dò tại nước này với khoảng 9.000 phiếu bầu. Công ty công nghệ Blockchain Blocko ở Hàn Quốc đã đóng góp ý tưởng công nghệ cho sáng kiến này.

Thecoindesk.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here