Sau khi thành công trong việc sử dụng blockchain Ethereum để chuyển đồng rupee Pakistan cho 100 người vào đầu năm nay, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP) đang sắp xếp an ninh để đảm bảo an toàn thực hiện bước tiếp theo của công việc.

Thử nghiệm thí điểm dự kiến sẽ bắt đầu tại Jordan vào ngày 1 tháng 5 sẽ thấy WFP gửi một số đồng dinar (tiền Ba Tư) không xác định cho hơn 10.000 người nhận cần hỗ trợ tài chính và thực phẩm bổ sung với mục tiêu mở rộng số người nhận tới 500.000 người theo Năm 2018.

Theo giám đốc tài chính WFP, Houman Haddad, có thể là loại bỏ đồng rupee hoàn toàn như một phương tiện phân phối tiền – cùng với bất kỳ loại tiền tệ do nhà nước cấp.

Haddad, người cũng làm việc với cả bộ phận quản lý rủi ro tài chính và kho bạc của WFP, nói: “Tại thời điểm này, chúng tôi đang chi trả bằng tiền tệ thông thường, còn được gọi là đồng tiền fiat”. “Đó là bởi vì rất nhiều nơi mà chúng tôi làm việc không chấp nhận bitcoin hoặc ether.”

TheCoindesk.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here