LedgerX, công ty mẹ của Ledger Holdings đã thu được 11,4 triệu USD trog một chiến dịch tài chính nhằm trao đổi quyền chọn cho bitcoin và các loại tiền tệ kỹ thuật số khác ở Mỹ. Dự án này do Miami International Holdings Inc. và Huiyin Blockchain Venture Investments điều hành.

Dự án này đang chờ được chấp thuận bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC). Với dự án nay, công ty có thể đẩu mạnh nền tảng của LedgerX nhằm mua bán các bitcoin bằng các hợp đồng phân phối được trao đổi và các hợp đồng phân phối theo quy định tập chung.

”Chúng tôi tin rằng một thị trường bitcoin được quy định có thể mở rộng đáng kể nền kinh tế bitcoin” Theo James Wo, Chủ tịch Huiyin Blockchain Venture Investments, thị trường lựa chọn năng động, mà LedgerX dự định xây dựng, là một nền tảng quan trọng cho toàn bộ hệ sinh thái.

Chủ tịch của LedgerX, Paul Chou, cũng bình luận về các khoản đầu tư trong không gian bitcoin: Trong ngắn hạn, các khoản đầu tư sẽ tiếp tục áp dụng của chúng tôi để trở thành một trao đổi quy định và nhà thanh toán bù trừ cho các tùy chọn bitcoin. Về lâu dài, các nhà đầu tư chiến lược này sẽ giúp chúng tôi mở rộng thị trường.

TheCoindesk.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here