Dự án này được lập ra bởi sự hợp tác giữa trường đại học Hàn Quốc và đại học Kangnam Hàn Quốc. Ngoài ra, diễn đàn còn được hỗ trợ bởi Chương trình nghiên cứu KHa học Cơ bản thông qua Quỹ nghiên cứu Quốc gia của Hàn Quốc (NRF) do Bộ Giao dục, khoa học, công nghệ thông tin và kế hoạch tương lai tài trợ. Ngoài ra dự án này còn được chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông (IITP).

Một tác giả của dự án viết trên diễn đàn Bictointalk rằng: “Để dự đoán biến động giá của bitcoin, chúng tôi phân tích các ý kiến đăng trên diễn đàn trực tuyến Bitcoin”.

Cách tiếp cận của chúng tôi liên quan đến việc trích xuất các từ khoá từ những nhận xét của người dùng về Bitcoin được đăng trên diễn đàn trực tuyến với mục đích phân tích dự đoán giá cả và mức độ biến động giao dịch của đồng tiền.

Phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm việc khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu, phân tích số liệu và phát triển mô hình. Các từ khoá quan tâm từ nhận xét của người dùng đã được trích xuất cũng như số lượng giao dịch bitcoin hàng ngày và giá cả.

Dữ liệu được thu thập thông tin từ phần “Thảo luận Bitcoin” của diễn đàn Bitcointalk từ ngày 1 tháng 12 năm 2013 đến ngày 21 tháng 9 năm 2016. Giá bitcoin hàng ngày và số lượng giao dịch trong giai đoạn trên được thu thập từ Coindesk. Ngoài ra, dữ liệu về Google và dữ liệu sử dụng Wikipedia đã được thu thập bằng cách sử dụng từ khóa “Bitcoin”.

Mối quan hệ giữa số lượng giao dịch Bitcoin và giá dựa trên các từ khóa được trích xuất và định lượng đã được phân tích. “Sau đó, chúng tôi đã phát triển một mô hình dựa trên học sâu để dự đoán số lượng giao dịch Bitcoin và giá cả”, các chi tiết giấy.

Sau khi phân tích sâu, các nhà nghiên cứu kết luận:

Chúng tôi đã phân tích các nhận xét của người dùng được đăng trên một diễn đàn trực tuyến Bitcoin để dự đoán sự dao động giá bitcoin và số lượng giao dịch. Dựa trên số liệu trực tuyến dễ tiếp cận, phương pháp dự kiến dự đoán biến động giá bitcoin với tỷ lệ chính xác trên 80%.

Các tác giả nhận thấy rằng những thông tin đăng tải của người sử dụng trực tuyến đã ảnh hưởng đến các giao dịch của Bitcoin, cho rằng phương pháp của họ đã làm sáng tỏ một số khía cạnh về những nhận xét ảnh hưởng như thế nào đến quyết định mua và bán cryptocurrency của người dùng.

Sau đó, họ đề xuất các cách khác nhau để cải thiện độ chính xác của dự đoán như sử dụng phân tích định lượng cho kết quả tìm kiếm hoặc nội dung có liên quan. Bài đăng trên diễn đàn cũng có thể được lọc một cách tỉ mỉ hơn để tăng độ chính xác.

TheCoindesk.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here