Việc khởi động blockchain ở Chicago đã giúp tập trung vào việc thu hẹp khoảng cách giữa các hệ thống tài chính tập trung và phân cấp. Trang web này giúp mọi người dễ dàng điều hướng và hiểu rõ hơn về nền tảng, công nghệ cơ bản và cách sử dụng của nó.

Người đồng sáng lập của Dnotes, Alan Youg, ông cũng là tác giả của ”Cải thiện tỷ lệ của bạn – Bốn trụ cột của sự thành công trong kinh doanh” tin rằng sự chấp nhận rộng rãi của Bitcoin và các loại tiền tệ phân cách khác chủ yếu dựa trên các sáng kiến toàn cầu. Những sáng kiến như vậy rất quan trọng để giúp mọi người hiểu được thế giới phân quyề và các công nghệ tài chính đi kèm có thể giúp họ thành công trong cuộc đời họ.

DNotes đã phát hành một loạt các dự án gần đây như DCEBrief, DNotesEDU, Crypto-Moms, và DNotesVault. Với những dự án này, nhóm DNotes nhằm mục đích giáo dục những người bên ngoài ngành công nghiệp và khuyến khích sự tham gia của tất cả nhân khẩu học chứ không chỉ là hiểu biết về công nghệ.

Trang web của công ty cho biết rằng chiến lược DNotes là xây dựng nền tảng cho một hệ sinh thái tích hợp sẽ kết nối các ngành công nghiệp trong lĩnh vực tài chính và thương mại từ các cấu trúc tập trung sang phân cấp hiện tại.

Mạng lưới thanh toán toàn cầu của DNotes sẽ nhằm mục đích hiệu quả hơn, nhanh hơn, an toàn hơn và dễ sử dụng hơn các giải pháp thay thế thị trường truyền thống hiện nay. Để xem các kế hoạch này đạt được kết quả, DNotes Global Inc được thành lập ở bang Delaware vào năm 2016, với người giữ bí mật của nền tảng này vẫn giữ 25% cổ phần trong công ty mới.

TheCoindesk.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here