No Historical Data

Giá IOTA ở thời điểm hiện tại là 1.92 với tổng vốn hóa tương đương 5.35B. Mức giá này thay đổi 11.47% up trong vòng 24 giờ.


 • MIOTA
  IOTA(MIOTA)
 • Price
  1.92
 • 1h %
  0.42%
 • 24h %
  11.47%
 • 7d %
  34.58%
 • Market Cap
  5.35B
 • Volume
  94.90M
 • Available Supply
  2.78B MIOTA
 • Rank
  9


Thông tin thêm về Coin này

IOTA is focused on being useful for the emerging machine-to-machine (m2m) economy of the Internet-of-Things (IoT), data integrity, micro-/nano- payments, and other applications where a scalable decentralized system is warranted.

Dữ liệu giá

Thông tin Coin trên Twitter Feed
[custom-twitter-feeds screenname="iotatoken"]

Bình luận về Coin này