Những người đam mê công nghệ cho rằng công nghệ Blockchain có thể được sử dụng để đưa ra những thay đổi lớn cho ngành công nghiệp an ninh. Họ cho rằng công nghệ không chỉ có hiệu quả trong việc trao đổi tiền tệ bằng điện tử, mà còn có thể được sử dụng để tăng cường các giải pháp bảo mật hiện tại.

Travis Biehn, chiến lược gia kỹ thuật của công ty phần mềm doanh nghiệp Synopsys, tin rằng công nghệ này hứa hẹn rất nhiều trong ngành công nghiệp an ninh. Nó có thể được sử dụng để cải thiện việc ghi lại các giao dịch tài chính, cũng như trong việc kiểm soát truyền thông mạng, thiết bị Internet of Things (IoT) và chuỗi cung ứng.

Tóm tắt nền tảng công nghệ Blockchain

Công nghệ Blockchain ban đầu được dự định như một công cụ để đẩy nhanh việc trao đổi các loại tiền tệ kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum, Dash và các đồng tiền kỹ thuật số khác. Blockchain là một hệ thống sổ cái điện tử được phân quyền trong tự nhiên. Thông tin về các giao dịch được phân phối trên khắp thế giới thông qua máy tính. Mỗi máy tính chạy phần mềm Blockchain có một bản sao đầy đủ của phân loại sổ cái, loại bỏ sự cần thiết của một người trung gian.

Làm thế nào Blockchain có thể có lợi cho ngành công nghiệp an ninh?

Theo Biehn, các hệ thống phân tán dựa trên Blockchain có thể được sử dụng trong an ninh không gian mạng, đặc biệt trong các lĩnh vực như các vấn đề về chuỗi cung ứng phần cứng và phần mềm. Ông nói thêm rằng tính minh bạch được cung cấp bởi công nghệ có thể giải quyết nhiều vấn đề phức tạp về an ninh mạng.

“Nếu bạn nhìn vào các cách khác để làm việc này, ví dụ như nếu một cơ sở dữ liệu được chia sẻ, hoặc một giao thức bầu cử lãnh đạo truyền thống đã được sử dụng, bất kỳ một trong các thành viên có thể thay đổi các cơ sở dữ liệu bất cứ lúc nào. Trong ứng dụng như định danh, theo dõi chuỗi cung ứng, rõ ràng bạn không muốn người khách hàng, hoặc một ai được thoả hiệp trước đó có thể thay đổi tất cả các thông tin trong sổ cái đó. “

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here