Các nhà phát triển cốt lõi của Bitcoin vẫn kiên định phản đối kế hoạch của SegWit2x, mặc dù họ đã tích cực tham gia vào giải pháp này, Segregated Witness.

SegWit2x là kết quả từ sự thỏa hiệp của Hiệp định New York. Nó kêu gọi thực hiện ngay lập tức SegWit, tiếp theo là tăng gấp đôi khối lượng vào tháng 11.

Theo Digital Currency Group, SegWit2x được hỗ trợ bởi:

58 công ty đặt tại 22 quốc gia

83,28% công suất khai thác

5,1 tỷ USD hàng tháng đối với khối lượng giao dịch

20,5 triệu ví bitcoin

Tuy nhiên, các nhà phát triển cốt lõi của Bitcoin không đồng ý với sự đồng thuận này. Họ vẫn xác định rằng bất kỳ tăng khối sẽ tạo ra hard folk cho “Bitcoin thực”.

Căng thẳng leo thang

Cuộc thảo luận SegWit vào đầu tuần này có thể được mong đợi sẽ làm dịu căng thẳng. Nhóm Core (Bitcoin Core) đã nhận được những gì họ muốn. SegWit sẽ cung cấp cho họ một nền tảng để xây dựng giải pháp nhân rộng tối đa: mạng tia chớp. Để duy trì trong hòa bình, Core chỉ đơn thuần phải chấp nhận một sự gia tăng bình thường.

Core, tuy nhiên, từ chối thỏa hiệp. Hai ngày trước, các nhà phát triển cốt lõi của Bitcoin đã đưa ra một thông báo đáng ngại. Các khách hàng Bitcoin Core sẽ không còn kết nối với các nút chạy SegWit2x. Điều này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Mặc dù các thợ khai thác là những người thực sự viết khối cho blockchain, các nút do người sử dụng chạy cũng rất quan trọng để duy trì một sổ cái up-to-date trên toàn bộ mạng. Khi các thợ khai thác tạo ra các khối mới, các nút trên mạng của Bitcoin truyền các khối đó tới tất cả các máy khách.

Với thông báo gần đây của Core, sẽ có một sự thay đổi nhỏ nhưng quan trọng đối với hoạt động của mạng. Người khai thác vẫn sẽ phát tán các khối của họ vào mạng, nhưng các nút chạy máy khách Bitcoin Core sẽ chỉ chuyển các khối sang các nút khác đang chạy cùng một máy khách. Các nút Bitcoin Core sẽ không còn liên hệ với các nút chạy mã SegWit2x. Điều này làm chậm mạng lưới và giảm mức độ phân quyền.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here