Cuộc họp bàn tròn toàn cầu của Litecoin bao gồm người sáng tạo Litecoin Charlie Lee, cùng với Huobi và Okcoin và trước đây là chuyên gia khai thác Bitmain chống lại SegWit.

Các biên bản tổng kết từ cuộc họp này cho thấy cần phải dựa vào sự hỗ trợ của cộng đồng, những người tham gia đã thống nhất đồng ý để “thực hiện việc lau mềm trên Litecoin”.

“Khi sử dụng công suất khối Litecoin là trên 50%, chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho một giải pháp để tăng giới hạn kích thước khối 1MB thông qua một lớp phủ cứng hoặc mềm.”
a
Trong cuộc họp này các chuyên gia còn đưa ra thông điệp: Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng cuộc họp này chỉ đại diện cho sự đồng thuận của các thành viên tham gia và không thể đưa ra quyết định thay mặt cho cộng đồng Litecoin.

TheCoindesk.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here