Các sàn giao dịch cryptocurrency nổi tiếng – Bitfinex gần đây đã công bố về việc sẽ dừng chấp nhận yêu cầu giao dịch từ những khách hàng Mỹ. Tất cả các yêu cầu xác thực giao dịch cá nhân của khách hàng người Mỹ sẽ bị đình chỉ.

Sàn giao dịch còn cho biết thêm về việc rời trụ sở khỏi Mỹ đã được nhắc đến trước đây. Họ cho rằng đây là thời điểm hợp lý để dừng chấp nhận khách hàng Mỹ vì việc gửi/rút USD đang ngày càng khó khăn.

Theo thông báo của sàn:

“Chúng tôi lấy làm tiếc khi thông báo, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ yêu cầu xác thực nào của người dân Mỹ. Chúng tôi đã xem xét một thời gian khi quyết định rút khỏi thị trường Mỹ, vì giờ đây với các yêu cầu xác thực tồn động và những khó khăn đang xảy ra trong việc gửi/rút tiền USD cho tài khoản cá nhân gây cản trở, chúng tôi cảm thấy đây là thời gian thích hợp để dừng giao dịch với khách hàng Mỹ.”

Trong nhiều yếu tố dẫn đến quyết định này, Bitfinex tiết lộ rằng chính khách hàng Mỹ mới là nguyên nhân chính, khi chỉ có một phần nhỏ lợi nhuận đến từ đối tượng khách hàng này.

Việc di dời sẽ giới hạn tính thanh toản và tạo ra sự khan hiếm, điều có thể dẫn đến một thị trường sôi động.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here