Bảng giá máy Asic

Loại CoinLoại máyNguồnPriceCọcNote
SHA256
BTC
BCH
Nicehash
...
S9 13.5Ths
Giao ngay
Không nguồn#Trả đủHết hàng
Nguồn APW+#
T9 10.5Ths
Giao ngay
Không nguồn49trTrả đủĐang bán
Nguồn APW+53tr
S9 13.5Ths
(01-10/03)
Không nguồn64tr50trĐang bán
Nguồn APW+67tr
S9 13.5Ths
(21-31/03)
Không nguồn57tr50trĐang bán
Nguồn APW+60tr
Scrypt
Litecoin
Nicehash
L3+ 504Mhs
(20-30/03)
Không nguồn45tr35trĐang bán
Nguồn Asic47.5tr
Nguồn APW+48tr
A4+ 620Mhs
(10-15/02)
Không nguồn65tr50trHết hàng
Nguồn Asic67.tr
Nguồn APW+68tr
X11
Dashcoin
D3 19.3Ghs
(Giao ngay)
Nguồn APW+30trTrả đủHết hàng
BaikalX10 10Ghs
(Giao ngay)
Nguồn Asic130trTrả đủHết hàng
Gaint B
(Cuối tháng 01)
Nguồn Asic160tr80trHết hàng
Phụ kiệnNguồn AsicGiao ngay2.8trTrả đủĐang bán
Nguồn VGAGiao ngay2.8trTrả đủĐang bán
Nguồn Bitmain 10Giao ngay4trTrả đủĐang bán
Nano Ledger SGiao ngay3trTrả đủĐang bán
LTC WifiGiao ngay3trTrả đủĐang bán
Control S9 L3+Giao ngay3trTrả đủĐang bán
Cáp tín hiệuGiao ngay100kTrả đủĐang bán
Thông tin báo giá cụ thể vui lòng liên hệ 0961.586.586